Ansökan

Minnesstiftelsen har ett ansökningstillfälle per år, och ansökan skall vara inlämnad senast den 15 december.

Ansökan om stöd görs på särskild blankett som laddas ned längst ner på den här sidan.
Ansökan bifogas tillsammans med läkarintyg och slutskattsedel och skickas till följande adress.

Anna-Stina och John Mattsons Minnesstiftelse för sonen Johan
c/o Ylva Lissegårdh
Västra kasernvägen 6
185 41 Vaxholm

Har ni själva inte någon möjlighet att skriva ladda ner och skriva ut blanketten så kan ni skicka ett kuvert med namn och adress dit ni önskar få blanketten skickad. Bifoga extra porto till returkuvertet.

Beslut lämnas under mars månad påföljande år. Samtidigt återsändes de handlingar som bifogades vid ansökan.
Beviljat bidrag skall utnyttjas under det år som bidraget lämnats.

Stiftelsen lämnar inte årliga bidrag, utan det måste förflyta minst tre år mellan bidragstillfällena.

Minnesstiftelsen kommer att dataregistrera ansökningarna och spara dem under tre år.
Inga uppgifter från insända läkarintyg eller andra handlingar kommer att dataregistreras.

Ladda ner blanketten