Syftet

Anna-Stina och John Mattsons Minnesstiftelse för sonen Johan har tillkommit genom en donation av framlidne byggmästaren John Mattson.

Enligt donatorns bestämmelser skall Minnesstiftelsens årliga avkastning användas till att främja vård av ungdomar som genom trafikolycka fått skador på centrala nervsystemet, och därigenom blivit handikappade.

Minnesstiftelsen skall genom ekonomiskt stöd till dessa ungdomar och närståendes som har vård om dem, ge möjlighet till meningsfylld fritid och rekreation. Minnesstiftelsen lämnar även bidrag till medicinsk forskning inom området neurologi.