Villkoren

Stöd till trafikskadade ungdomar avser ungdom som vid ansökningstillfället ej fyllt 25 år, och som fått hjärna eller ryggmärgsskador genom trafikolycka.

Stöd kan även lämnas till anhöriga / närstående som ger den skadade hjälp i den dagliga livsföringen.
Bidrag lämnas främst till rekreations- och rehabiliteringsvistelser, som den skadade själv får betala.

Bidrag kan då utgå för vistelse, både inom och utom Sverige. Bidrag kan även utgå till redskap och utrustning som möjliggör en aktiv och meningsfull fritid.
Sådana exempel är sportrullstolar, utrustning för fritids- och sportaktiviteter, datorer etc.

Minnesstiftelsen lämnar ej bidrag till anskaffande av en bil eller till anpassning av permanent- eller fritidsbostad.